Close
Book Your Reservation

Dieren

Communicatie met dieren

Intuïtief communiceren met dieren is het uitwisselen van informatie tussen mens en dier via gedachten, beelden en gevoelens. Het is een universele taal: er wordt energie uitgewisseld met een dier en die energie komt binnen in een vorm die de mens en het dier begrijpelijk is. Intuïtieve communicatie is de taal van het hart, de universele taal waarmee alle vormen van bewustzijn met elkaar kunnen communiceren. Het is daardoor dus ook niet gebonden aan landsgrenzen. Er kan bijvoorbeeld net zo makkelijk gecommuniceerd worden met het dier van de buren, als met een dier aan de andere kant van de wereld.
Er kan zelfs contact gelegd worden met de ziel van een overleden dier.
De ‘grens’ tussen ‘deze en gene zijde’ vormt hierbij geen enkele barrière.

Als kind zien we dieren als onze gelijken. We spreken dezelfde taal en communiceren telepathisch met elkaar. Naarmate we ouder worden komen we steeds verder van ons contact en onze communicatie met hen af te staan. Het is net als een waterleiding die niet meer gebruikt wordt, het water wordt roestig en de leiding zal uiteindelijk dicht slibben. Gelukkig is het mogelijk om weer terug te gaan naar deze mooie en natuurlijke manier van communiceren met elkaar.

Diercommunicatie, de ideale uitkomst

Diercommunicatie kan uitkomst bieden bij gedragsproblemen, angsten, ziekte, problemen tussen dieren onderling, vakantie, verhuizing, overlijden, enzovoort. Ook als er schijnbaar niets aan de hand is, maar je hebt toch het gevoel dat er iets mis is (omdat je dier zich anders gedraagt of niet lekker in zijn/haar vel zit) kan er contact gelegd worden om te vragen wat er aan de hand is.

Desgewenst kan na het consult het dier extra ondersteuning geboden worden in de vorm van Bloesem Remedies.

Omtrent de naam, Dierentolk of Dierenfluisteraar, is nogal wat verwarring.
Een dierentolk gaat intuïtief in contact en vertaalt de gevoelens, emoties en beelden die het dier uitzend, een dierenfluisteraar communiceert via de lichaamstaal van het dier. Ben is onze dierentolk en gaat gesprek met een dier.

Uiteraard is communiceren met dieren niet bedoeld als vervanging van behandeling door een dieren- of veearts.

Kosten:
Consult: € 75,00 (incl. verslag)