Close
Book Your Reservation

Zorg

Aandachtsgebieden in de zorg

Aromazorg

Aromazorg is een vorm van complementaire zorg waarbij gebruik wordt gemaakt van essentiële oliën en dat uitgaat van een holistisch mensbeeld.
Deze zienswijze gaat uit van een holistisch mensbeeld, de mens gezien als geheel en de onderlinge samenhang tussen lichaam, geest, energie en ziel.

Dementerende ouderen en ernstig meervoudig beperkte zorgvragers zijn vaak mensen die zelf niet in staat zijn om het contact met de buitenwereld te onderhouden, beleving van tijd en ruimte is er dan ook niet (meer) of minimaal.
Het ervaren van het eigen lichaam is voor deze mensen vaak een moeilijke opgave, soms helemaal niet mogelijk.
In de laatste fase van dementie kan een oudere zorgvrager vooral isolement van vage en fragmentarische beelden ervaren.
Dementerende mensen trekken zich als het ware steeds meer terug in zichzelf, met alle (emotionele) gevolgen van dien. Ernstig meervoudig beperkte zorgvragers kunnen de wereld om hen heen soms alleen bewust ervaren als ze hierbij geholpen worden door aanraking, geur, geluid en beelden.

Geuren hebben een grote invloed op ons leven, vaak hebben ze een directe associatie met een herinnering, plezierig of onplezierig.
Dit maakt dat aromazorg een mooie ingang is voor zorgvragers die deels of volledig geïsoleerd zijn van de buitenwereld.
Op deze manier komen ze (weer) in contact met de buitenwereld en met hun eigen herinneringen.
Ervaring heeft ons geleerd dat zorgvragers hier heel positief op reageren, vooral als dit samen gaat met een massage.
Massage is een zachte lichaamsgerichte ervaring en kan zorgen voor veiligheid, geborgenheid, begrip en zich gewaardeerd voelen.
Door massage maak je contact met de belevingswereld van de zorgvrager.

Voor wie?
– Ouderen, al dan niet met dementie
– Mensen met een ernstige meervoudige beperking (ook thuiswonende kinderen)
– Mensen met een ernstige lichamelijke beperking
– Terminale patiënten

Welke diensten verlenen wij binnen de context van de zorg?
– (deel)massages
– Geurbeleving
– Workshops op het gebied van aromazorg al dan niet gecombineerd met snoezelen
– Klankschaalsessies of concerten

Klankschalen binnen de zorg

Binnen onze praktijk verzorgt Ben klankschalensessies of concerten voor de individuele zorgvrager of groepen zorgvragers.
Klankschalen hebben invloed op het totale Zijn van de mens. Het brengt diepe ontspanning en zorgt ervoor dat mensen weer in contact komen met zichzelf én met hun omgeving. Zorgvragers worden hierdoor uitgenodigd om de wereld om zich heen bewuster te beleven. Klankschalen kunnen een hele mooie aanvulling zijn binnen het concept snoezelen.

Snoezelen

Binnen onze praktijk is Monique de snoezelexpert.
Snoezelen is een vorm van zintuigactivering, meestal voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking of dementerende ouderen. Het is een kunst om snoezelen de juiste inhoud te geven. Uit ervaring weet Monique dat een snoezelruimte van grote meerwaarde kan zijn voor veel zorgvragers echter met grote regelmaat wordt deze ook gebruikt om een zorgvrager een andere omgeving te bieden zonder dat er direct begeleiding bij is. Echt snoezelen met iemand vereist de nodige inzichten van begeleiders.
Monique verzorgt workshops waarbij snoezelen en aromazorg elkaar aanvullen en versterken.

Kosten:
Informeer naar onze speciale tarieven.